XML

Jeg tenkte det kunne være ålreit å benytte seg av XML ved lagring av relativt små mengder data. Det finnes fordeler både for og imot å bruke XML. Det som taler for å bruke dette er simplisiteten, nøyaktighet og uproperitert. Det som taler imot er at man ikke kan kjøre spørringer på lik måte som ved databaser. Det er vanskeligere å benytte seg av paging. Men jeg tenkte å ihvertfall å lage en XML Parser. Og her er den brukt i et fjasete gjestebok dill-dall. Legg merke til at postene blir lagt til bakerst i fila.

Hvordan legge til en post på XML-dokumentet?

Her valgte jeg å bruke vanlig filbehandling. Jeg kan ikke se at bruk av noe annet skulle være så mye raskere. Koden skulle snakke for seg selv, så det er bare å ta en titt.

Eksempel på en form. Kall denne fila nypost.php

Se koden (kall denne filen insert.php)

Hvordan skrive ut fra XML-dokumentet

Her har jeg brukt en XML-modul som heter expat. Du kan finne ut om du har denne installert ved å bruke phpinfo();. Denne gjør altså om koden fra XML til HTML ved hjelp av PHP. Internett Explorer kan lese XML direkte, men vi ønsker å lage vår løsning for alle nettlesere.

Se koden

Et eksempel på XML-dokument