Forskjellige fonter.

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står. Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: verdana">tekst</p>

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: avant garde">tekst</p>

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: tahoma">tekst</p>

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: arial">tekst</p>

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: arial black">tekst</p>

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: courier">tekst</p>

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: courier new">tekst</p>

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står d Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: impact">tekst</p>

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: bookman">tekst</p>

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: marlett">tekst</p>

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: modern">tekst</p>

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: times">tekst</p>

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: helvetica">tekst</p>

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: palatino">tekst</p>

Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står det litt tekst...Her står Ønsker du denne teksten? Sett inn denne style-taggen: <p style="font-family: georgia">tekst</p>

Viktig!!
Ikke bruk sære fonter. Dette kan føre til at folk ikke ser teksten i det hele tatt, bare en mengde rare tegn. Jeg husker godt ei venninne som bruker fonten Donald Duck, og det var omtrent bare henne som så hva det var på hjemmesiden... Skal du bruke noen andre fonter, så bruk bilder.

Skrevet av Sindre Mathisen 2002

Tilbake