Paging

Her er det et ferdig pagingscript som kan brukes til f.eks fremvisning av nyheter. Dette scriptet er flott til store datamengder. Scriptet lager altså linker med neste og tilbake, samt link til hver side.

Paging

Se koden her

Skrevet av Sindre Mathisen -2002