Legge til en post

Denne tar utgangspunkt i at du har fulgt instruksjonene her.

Dette kan du legge i fila insertformer.php

<form action="legginn.php" method="get">
Navn: <input type="text" name="navn"> <input type="Submit"> </form>

Dette legger du i fila legginn.php

<?
//Vi lager en klasse
class db
{
//Noen variabler
var $hostname = "localhost";
var $username = "root";
var $password = "";
var $userstable = "person";
var $dbName = "mindatabase";
var $result;

function koble_til()
{
//Kobler til databasen vår
mysql_connect($this->hostname,$this->username,$this->password) 
	|| die(mysql_error());
@mysql_select_db($this->dbName) 
	|| die("Unable to select database");
}

function ny_post(&$navn)
{
$query = "INSERT INTO $this->userstable VALUES('$navn')";
$this->result = mysql_query($query);
print "La til navnet $navn";
}

function steng_db()
{
//Lukker koblingen til databasen
mysql_close();
}
} //Slutt på klassen vår

//Vi lager et nytt objekt
$obj =& new db;
//Så kaller vi opp funksjonene våre
$obj->koble_til();
$obj->ny_post($_GET['navn']);
$obj->steng_db();
?>

Oppdatert 23:40 05.03.2004