Antall poster i en tabell

Hvordan kan man telle opp antall records/poster i en tabell?? Ser vanskelig ut, men er det? Nei!! Under ser du løsningen. Nyt.

<?
//Lager en klasse
class db
{
//Noen variabler
var $hostname = "localhost";
var $username = "xxxx";
var $password = "xxxx";
var $userstable = "xxxxxx";
var $dbName = "xxxxx";
var $result;

function koble_til()
{
//Kobler til databasen vår
mysql_connect($this->hostname,$this->username,$this->password) 
	|| die(mysql_error());
mysql_select_db($this->dbName) 
	|| die(mysql_errno() . ": " . mysql_error(). "\n");
}


function skrivut()
{
//Skriver ut alt i tabellen
$query = "SELECT * FROM $this->userstable";
$this->result = mysql_query($query);
$number = mysql_num_rows($this->result);
echo "Det er $number poster i tabellen.";
}

function steng_db()
{
mysql_free_result($this->result);
//Lukker koblingen til databasen
mysql_close();
}
} //Slutt på klassen vår

//Vi lager et nytt objekt
$obj =& new db;
//Så kaller vi opp funksjonene våre
$obj->koble_til();
$obj->skrivut();
$obj->steng_db();
?>