<html>
<head>
<title>Databasepaging</title>
<link type="text/css" rel="stylesheet" title="Default" href="../styles/main.css" />
</head>
<body>
<div align="center">
<?
//----------------------------------------------------------------------------------------
//Versjon 3.0
//Koden bør ikke endres på hvis man ikke vet man hva man driver med.
//Det du MÅ endre, er feltnavnene fra spørringa di, html-formattering, antall per side,
//serveradresse, brukernavn, passord, databasenavn og spørring (2 steder).
//English variablenames for my friends outside Norway.
//Skrevet av Sindre Mathisen
//----------------------------------------------------------------------------------------

class Paging {
    var 
$x;
    var 
$display 10//antall poster per side
    
var $XX '<br>Ingen resultater funnet<br>';
    var 
$counter$number$pages$i$query2,$query$result2$result$num_record;

    function 
DoPaging($startrow$prevrow$nextrow) {

    
$global_db mysql_connect('localhost''xxxxx''xxxxxxx');
    
mysql_select_db('sindrem'$global_db);
    
$this->Query "SELECT * from nyheter";
    
$this->result mysql_query($this->Query);
    
$this->num_record mysql_num_rows($this->result);

    if (empty(
$startrow)) {
        
$startrow=0;
    }
    
$this->Query2 "SELECT * from nyheter ORDER BY ID DESC LIMIT $startrow$this->display";

    
$this->result2 mysql_query($this->Query2);
    
$this->counter 0;


    
$this->number mysql_num_rows($this->result2);
    
$this->0;

    
$teller 0;

    if (
$this->number == 0) :
        print(
"<br><center><P><b>Det er mest sannsynlig ingen poster registrert i denne kategorien.</b></p></center>");
    elseif (
$this->number 0) :
    
       while (
$this->$this->number):
    
    
//******************************************************
    //her må du endre verdiene
    //******************************************************

         //variabel                       feltnavn i tabellen
         
$Overskrift mysql_result($this->result2,$this->i,"overskrift");
             
$ingress mysql_result($this->result2,$this->i,"ingress");
         
$forfatter mysql_result($this->result2,$this->i,"forfatter");
         
$ID mysql_result($this->result2,$this->i,"ID");
    
         print 
"<table border=\"0\" class=\"nyheter\" width=\"100%\">";
                print 
"<tr><td  class=\"over\">$Overskrift</td><tr><td  class=\"mellom\"><p>$ingress</p></td></tr>";
         print 
"<tr><td  class=\"under\">$forfatter</td></tr>";
         print 
"</table>";

    
//******************************************************
    //Slutt endre. Resten bør være intakt. Har du ingen ID, så fjerner du denne fra print-statementet nedenfor.
    //******************************************************


        
$this->i++;
    endwhile;
    endif;

    if (
$startrow != 0) {
    
$prevrow $startrow $this->display;
    print(
"<a href=\"$PHP_SELF?startrow=$prevrow&ID=$ID\">Nyere</a>\n");
    }
    
$this->pages intval($this->num_record $this->display);
    if (
$this->num_record $this->display) {
        
$this->pages++;
    }
    if (
$this->pages 1) {
        for (
$i=1$i <= $this->pages$i++) {
            
$nextrow $this->display * ($i 1);
            if(!
$this->number == 0)
            {
            print(
"<a href=\"$PHP_SELF?startrow=$nextrow&ID=$ID\">$i</a>\n  ");
        }
        }
    }

    if (!((
$startrow $this->display) == $this->pages 1) && $this->pages != 1)
    {
        if(!
$this->number == 0)
        {
            
$nextrow $startrow $this->display;
            print(
"<a href=\"$PHP_SELF?startrow=$nextrow&ID=$ID\">Eldre</a>\n");
        }
    }

    if (
$this->num_record 1) {
        print(
"$this->XX");
    }
  }
}

$p_obj =& new Paging;
$p_obj->DoPaging($_GET['startrow'],$_GET['prevrow'],$_GET['nextrow']);
?>

</center>

</body>
</html>